Wróć do strony głównej!

Odwołanie

 

W przypadku rezygnacji z pobytu Apartament Leśne Zacisze zwraca:
a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.
c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu.
4. W przypadku skrócenia pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

Rezerwacja

 

1. Rezerwacji można dokonać na naszej stronie za pomocą kalendarza rezerwacji.

2. Po dokonaniu rezerwacji Apartament Leśne Zacisze prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Leśne Zacisze rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na podane konto w formie przelewu bankowego.
5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
6. Dane dot konta. bankowego wysyłamy natychmiast po potwierdzeniu rezerwacji.
   W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

 

 

Warunki Rezerwacji

Leśne Zacisze 

 

 

Kontakt:

 

tel: +48 669 73 22 10

tel:+48 602 32 87 57

email: lesne.zacisze@hotmail.com

2020 © Apartament Leśne Zacisze - Wszelkie prawa zastrzeżone 

2021 © Apartament Leśne Zacisze - Wszelkie prawa zastrzeżone 

Nasz Adres:

 

ul. Dębowa 15

57-320 Polanica-Zdrój